Folkcorn

Historische Nederlandse volksmuziek

Geachte bezoeker, welkom op de homepage van Folkcorn. Onze website is overwegend in het Nederlands, maar veel teksten zijn vertaald of samengevat in andere talen.

Uw vragen en reacties zijn welkom op ons email-adres: info@folkcorn.nl.

Folkcorn 40 years anniversary: Op youtube een overzicht van 40 jaar geschiedenis.

empty

Onze trefwoorden: Traditionele Nederlandse en Vlaamse volksmuziek uit ongeveer 1400 tot 1900, in kostuums uit de Gouden Eeuw of uit de Dickenstijd, muziek bij maaltijden, historische optochten, themadagen, de viering van stadsrechten, als troubadours rondlopend of als concert, vertelconcert of schoolconcert, Folkcorn is multi-inzetbaar en overlegt graag met u. Ook voor vragen en suggesties op dit gebied kunt u bij ons terecht. 

Ons repertoire is de Nederlandse en Vlaamse volksmuziek uit ongeveer 1400 tot 1900. Zoals u weet liepen vroeger de lands- en taalgrenzen anders dan nu. Daarom zijn er overeenkomsten in de muziek en de teksten van de huidige buurlanden België en Duitsland. Maar ook met andere Europese landen heeft "kruisbestuiving" plaatsgevonden, bijvoorbeeld door handel en visserij. Daarnaast hebben reizende musici, bijvoorbeeld uit Italië, hun invloed achtergelaten in cultuurcentra als Antwerpen en Amsterdam.

Folkcorn bestaat uit 4 personen: Anneke Rot, Marja van der Zee, Jitze Kopinga en Laurens van der Zee. Wij noemen onszelf een semi-professionele groep. Dat wil zeggen: wij streven naar professionele kwaliteit, maar wij hebben voor ons inkomen andere, vaste banen. Klik op Folkcorn 40 jaar! voor een terugblik in foto's ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan in 2013.

Folkcorn is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Arnhem) onder nummer V 124521, met als doelstelling het bekend maken van de Nederlandse historische volkmuziek. Dat doen wij voornamelijk door op te treden in binnen- en buitenland, waarbij we graag uitleg geven over de muziek en de instrumenten.

Daarnaast geven we ook adviezen, bijvoorbeeld voor een goed Middeleeuws feest, en beantwoorden wij vragen met behulp van de documentatie die in ons bezit is. Graag attenderen wij u hierbij op de Links in onze website, onder meer naar gespecialiseerde documentatiecentra, en naar collega-muzikanten.

Wij wonen in Wageningen, een stad met ongeveer 37.000 inwoners in het midden van Nederland, 25 kilometer ten westen van Arnhem en ongeveer 90 kilometer ten zuid-oosten van Amsterdam.

Interview over de geschiedenis van Folkcorn (Engels) door Eelco Schilder in FolkWorld 25 - 2003.

Geschiedenis van de "folk" in Nederland (Engels) door Eelco Schilder in FolkWorld 34 - 2007.