Folkcorn

Mexico Connection

Per 19 januari 2010 is een aparte website over Folkcorn, geheel in het Spaans, in de lucht. De site is een initiatief van onze contactpersoon en fan in Mexico City, Jesús Yoalan Carrizo Vera, taalkundige. Het adres is www.oniumweb.com/folkcorn. Besprekingen zijn gaande over optredens van Folkcorn in Mexico in 2012. Zie ook het bericht hierover op de site van het Nederlands/Vlaamse cultureel centrum Klank in Mexico City.

(dinsdag 19 januari 2010)